ბლოკ-კონტეინერი PDF Print E-mail

 


უნივერსალური რკინის კონსტრუქცია ანუ ბლოკ-კონტეინერი.


 

        
საცხოვრებელი  საოფისე   სანიტარული სასადილო 
 
სასაწყობე   სამუშაო დაცვის  სპეციალური 

 


.