მეტალო-კრამიტი PDF Print E-mail

 

მეტალო-კრამიტი გამოიყენება, როგორც სხვადასხვა ობიექტების გადახურვის საშუალებად. მას გააჩნია ძალიან

ესთეთიკური სტილი, რომელიც გარმონიულად ერწყმის ყველა არქიტექტურ შენობას. მისი მოხმარების  ხანგძლივობა განისაზღვრება 60 წლით.ის შეიძლება იყოს სიგრძით 7 მეტრი, მაგრამ ,როგორც წესი

გამოიყენება შედარებით მოკლე ფურცლები, რომლებიც გადასატანად და სამონტაჟოდ არის უფრო  მოსახერხებელი.

იმისათვის , რომ სახურავი გამოიყურებოდეს ლამაზად და დამთავრებულად იყენებენ სხვადასხვა სახის დამატებით ელემენტებს,რომლებსაც ამავდროულად გააჩნია პრაქტიკული მნიშვნელობა -იცავს გადაბმის ადგილებს წვიმის, ქარის და თოვლისაგან.

მის დადებით მხარედ შეიძლება ჩავთვალოთ : ზედაპირის სიპრიალე, რომელიც უზრუნველყოფს კარგ წყლის და თოვლის დაცურებას; პატარა წონა; ცეცხლგამძლეობა; იოლი მონტაჟი;ეკოლოგიური სისუფთავე; ესთეთიკური გარეთა ხედვა.

არსებობს მეტალო-კრამიტის ორი სახეობა:

1.მეტალო-კრამიტი პოლიმერული დაფარვით-პრიალა.მისი ფასი დაბალია,რადგანაც მას გააჩნია დაბალი მექანიკური სიმტკიცე. ამის გამო მისი მონტაჟი უნდა გაკეთდეს ფრთხილად.

2. მეტალო-კრამიტი პოლიესტერული დაფარვით-მატოვი. ის გამოიყურება ლამაზად და მდიდრულად.

 

 

                                                                                                          

 

  

.